70 שנים
בתעשיית התרופות

400
עובדים

280
מוצרים רשומים

60 מליון ש"ח
השקעה בשנים 2018-2015

חברה ציבורית
משנת 1994

2 אתרי ייצור

מ

מ"ר שטחי ייצור

מ

מ"ר אזורים סטריליים לייצור מוצרי עיניים

מחלקות ייצור בטכנולוגיות שונות

מחלקות ייצור בטכנולוגיות שונות

מוצרים

טבליות המיוצרות מדי שנה

טבליות המיוצרות מדי שנה

כמוסות המיוצרות מדי שנה

כמוסות המיוצרות מדי שנה

מוצרים מוגמרים המיוצרים מדי שנה

מוצרים מוגמרים המיוצרים מדי שנה