Experience Rekah

70 שנים
בתעשיית התרופות

Employees Rekah

400
עובדים

Registered Trademark

280
מוצרים רשומים

Finance

60 מליון ש"ח
השקעה בשנים 2018-2015

Finance

חברה ציבורית
משנת 1994

2 אתרי ייצור

מ

מ"ר שטחי ייצור

מ

מ"ר אזורים סטריליים לייצור מוצרי עיניים

מחלקות ייצור בטכנולוגיות שונות

מחלקות ייצור בטכנולוגיות שונות

מוצרים

טבליות המיוצרות מדי שנה

טבליות המיוצרות מדי שנה

כמוסות המיוצרות מדי שנה

כמוסות המיוצרות מדי שנה

מוצרים מוגמרים המיוצרים מדי שנה

מוצרים מוגמרים המיוצרים מדי שנה