70 שנים בתעשיית התרופות

70 שנים בתעשיית התרופות

450 עובדים

450 עובדים

267 מוצרים רשומים

267 מוצרים רשומים

Finance

100 מיליון ₪
השקעה בשנים 2021-2014

Finance

חברה ציבורית
משנת 1994

3 אתרי ייצור

סמליל בית חרושת

מ"ר שטחי ייצור

סמליל בית חרושת

מטר מרובע אזורים סטריליים לייצור מוצרי עיניים

סמליל בית חרושת

מחלקות ייצור בטכנולוגיות שונות

מוצרים

סמליל טבליה

טבליות המיוצרות מדי שנה

סמליל כמוסה

כמוסות המיוצרות מדי שנה

סמליל בית חרושת

מוצרים מוגמרים המיוצרים מדי שנה

Accessibility