תחומי טיפול

התרופות שלנו (מירשם, תרופות ללא מרשם OTC) מספקות פתרון מתאים ויעיל למיגוון בעיות רפואיות ב-23 תחומים תרפוייטים שונים.

URINARY TRACT PAIN

Sedural

STEROID ANTI-INFLAMMATORIES

Dexamethasone, Hydrocortisone, Prednisone

COUGH, EXPECTORATION AND BRONCHITIS

Histadex, Terbulin, Movex, Alcinal

MOTION SICKNESS

Travamine

RUNNY NOSE AND CONGESTION

Xylovit Series

SKIN: DISINFECTION, WOUNDS, BURNS AND INSECT BITES

Thiogel, Alcoxidin, Vitacalm,
Iodo-Vit Ointment and Solution
 • URINARY TRACT PAIN

  Sedural

 • STEROID ANTI-INFLAMMATORIES

  Dexamethasone, Hydrocortisone, Prednisone

 • COUGH, EXPECTORATION AND BRONCHITIS

  Histadex, Terbulin, Movex, Alcinal

 • MOTION SICKNESS

  Travamine

 • RUNNY NOSE AND CONGESTION

  Xylovit Series

 • SKIN: DISINFECTION, WOUNDS, BURNS AND INSECT BITES

  Thiogel, Alcoxidin, Vitacalm,
  Iodo-Vit Ointment and Solution

EYE INFECTIONS

Syntomicine

EYES: GLAUCOMA, DRYNESS & ALLERGIES

V-Optic, V-Tears, V-Zoline, Cromoptic, Pilocarpine, Optigenta

FEVER AND PAIN RELIEF

V-Dalgin, Acetosal, Aspex, Rekod, Abrolet Tablets and Suppositories

DIARRHEA

Loperid, Rekamid

DEPRESSION & ANXIETY

Licarbium, Nortylin, Gilex, Ronexine, Valeton

MUSCLE AND JOINT PAIN

Diclovit, Flexa-Vit, Mentokal
 • EYE INFECTIONS

  Syntomicine

 • EYES: GLAUCOMA, DRYNESS & ALLERGIES

  V-Optic, V-Tears, V-Zoline, Cromoptic, Pilocarpine, Optigenta

 • FEVER AND PAIN RELIEF

  V-Dalgin, Acetosal, Aspex, Rekod, Abrolet Tablets and Suppositories

 • DIARRHEA

  Loperid, Rekamid

 • DEPRESSION & ANXIETY

  Licarbium, Nortylin, Gilex, Ronexine, Valeton

 • MUSCLE AND JOINT PAIN

  Diclovit, Flexa-Vit, Mentokal

ANTIBIOTICS

Moxyvit, Cefovit, Minoclin, Neomycin

FUNGAL INFECTIONS

Clotrimazole, Bifonazole
Undecyl Ointment and Powder

ANEMIA & NUTRITIONAL DEFICITS

Ferrocal, Folic Acid, Baby D3

EAR PAIN

Desoren, Anaesthetic, Dethamycin

HEARTBURN

Fresco

ETC...

 • ANTIBIOTICS

  Moxyvit, Cefovit, Minoclin, Neomycin

 • FUNGAL INFECTIONS

  Clotrimazole, Bifonazole
  Undecyl Ointment and Powder

 • ANEMIA & NUTRITIONAL DEFICITS

  Ferrocal, Folic Acid, Baby D3

 • EAR PAIN

  Desoren, Anaesthetic, Dethamycin

 • HEARTBURN

  Fresco

 • ETC...

URINARY TRACT PAIN

Sedural

STEROID ANTI-INFLAMMATORIES

Dexamethasone, Hydrocortisone, Prednisone

COUGH, EXPECTORATION AND BRONCHITIS

Histadex, Terbulin, Movex, Alcinal

MOTION SICKNESS

Travamine

RUNNY NOSE AND CONGESTION

Xylovit Series

SKIN: DISINFECTION, WOUNDS, BURNS AND INSECT BITES

Thiogel, Alcoxidin, Vitacalm,
Iodo-Vit Ointment and Solution

EYE INFECTIONS

Syntomicine

EYES: GLAUCOMA, DRYNESS & ALLERGIES

V-Optic, V-Tears, V-Zoline, Cromoptic, Pilocarpine, Optigenta

FEVER AND PAIN RELIEF

V-Dalgin, Acetosal, Aspex, Rekod, Abrolet Tablets and Suppositories

DIARRHEA

Loperid, Rekamid

DEPRESSION & ANXIETY

Licarbium, Nortylin, Gilex, Ronexine, Valeton

MUSCLE AND JOINT PAIN

Diclovit, Flexa-Vit, Mentokal

ANTIBIOTICS

Moxyvit, Cefovit, Minoclin, Neomycin

FUNGAL INFECTIONS

Clotrimazole, Bifonazole
Undecyl Ointment and Powder

ANEMIA & NUTRITIONAL DEFICITS

Ferrocal, Folic Acid, Baby D3

EAR PAIN

Desoren, Anaesthetic, Dethamycin

HEARTBURN

Fresco

ETC...

 • URINARY TRACT PAIN

  Sedural

 • STEROID ANTI-INFLAMMATORIES

  Dexamethasone, Hydrocortisone, Prednisone

 • COUGH, EXPECTORATION AND BRONCHITIS

  Histadex, Terbulin, Movex, Alcinal

 • MOTION SICKNESS

  Travamine

 • RUNNY NOSE AND CONGESTION

  Xylovit Series

 • SKIN: DISINFECTION, WOUNDS, BURNS AND INSECT BITES

  Thiogel, Alcoxidin, Vitacalm,
  Iodo-Vit Ointment and Solution

 • EYE INFECTIONS

  Syntomicine

 • EYES: GLAUCOMA, DRYNESS & ALLERGIES

  V-Optic, V-Tears, V-Zoline, Cromoptic, Pilocarpine, Optigenta

 • FEVER AND PAIN RELIEF

  V-Dalgin, Acetosal, Aspex, Rekod, Abrolet Tablets and Suppositories

 • DIARRHEA

  Loperid, Rekamid

 • DEPRESSION & ANXIETY

  Licarbium, Nortylin, Gilex, Ronexine, Valeton

 • MUSCLE AND JOINT PAIN

  Diclovit, Flexa-Vit, Mentokal

 • ANTIBIOTICS

  Moxyvit, Cefovit, Minoclin, Neomycin

 • FUNGAL INFECTIONS

  Clotrimazole, Bifonazole
  Undecyl Ointment and Powder

 • ANEMIA & NUTRITIONAL DEFICITS

  Ferrocal, Folic Acid, Baby D3

 • EAR PAIN

  Desoren, Anaesthetic, Dethamycin

 • HEARTBURN

  Fresco

 • ETC...